מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-בראשית מבחן בתנ"ך על ספר בראשית פרק יב ז תנ"ך pdf
צרכים מוצרים וחומרים מבדק על צרכים מוצרים וחומרים ז ביולוגיה pdf
לחץ בוחן בנושא לחץ (ביחס לחלקיקים במרחב) ז ביולוגיה pdf
מבחן על סדר במשפט סידור משפטים (noun,verb,adj) ז אנגלית pdf
מבחן על מילות השאלה wh-questions, past simple ז אנגלית pdf
מבחן Unseen מבחן Unseen על הסיפור "Robots" ז אנגלית pdf
מבחן על זמנים present simple, presnt progressive, past simple ז אנגלית pdf
בוחן על מקומות בילוי מקומות בילוי בשפה הצרפתית ז צרפתית pdf
מבחן התמצאות באטלס מבחן התמצאות באטלס ז גאוגרפיה pdf
האיסלאם מבחן על מוחמד ודת האיסלאם ז היסטוריה pdf
תבניות מספר מבחן על תבניות מספר ז מתמטיקה pdf
תבניות מספר בוחן על תבניות מספר ז מתמטיקה pdf
ערך מוחלט בוחן על ערך מוחלט ז מתמטיקה pdf
סיפור עממי הגיבן והשדים ז ספרות pdf
בעיות מילוליות מבחן במתמטיקה בנושא בעיות מילוליות ז מתמטיקה pdf
רבים ומספרים מבחן בצרפתית בנושא רבים ומספרים ז צרפתית pdf
השלמת דיאלוגים מבחן בצרפתית השלמת דיאלוגים,נקבה,רבים,מספרים ז צרפתית pdf
1