מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-שמות א מבחן בתנ"ך על ספר שמות פרק א ח תנ"ך pdf
סימני מין ראשונים ומשניים בוחן על סימני מין ראשונים ומשניים ח ביולוגיה pdf
בוחן על ספר (Book Report) Book Report, בוחן כללי על ספר ח אנגלית pdf
מבחן על זמנים Present simp & Prog, Past Simp & Prog ח אנגלית pdf
מבחן (כולל Unseen) סיפור + מודלס (Unseen + models) ח אנגלית pdf
מילות קישור מבחן על מילות קישור ח הבעה pdf
פונקציות דף עבודה בנושא פונקציות ח מתמטיקה pdf
מבחן בפונק', אלגב' וגיאומ' משוואות עם שני נעלמים, פונקציות קטעים וזויות ח מתמטיקה pdf
סיפורים מבחן על "סבון" ו"דברים שבטבע האדם" ח ספרות pdf
"סבון" בוחן על הסיפור "סבון" ח ספרות pdf
שירה מבחן על "אל ארצי", גן נעול וביוגרפיה של רחל ח ספרות pdf
רובדים מבחן על רובדים, מפה אילמת ונחל אלכסנדר ח של"ח pdf
תכונות תורשתיות ביצורים חיים בוחן בביולוגיה על תכונות תורשתיות בבעלי חיים ח ביולוגיה pdf
כתיבת טקסט מקושר מבחן בהבעה הנושא כתיבת טקסט מקושר ומאפייני טקסט ח הבעה pdf
מסה, נפח ומבנה החומר מבחן בביולוגיה בנושא מסה,נפח ומבנה החומר ח ביולוגיה pdf
שמרנים וליברלים מבחן בהיסטוריה בנושא המהפכה התעשיתית והבורגנות ח היסטוריה pdf
מקבילית מבחן במתמטיקה בנושא מקביליות ובעיות מילוליות ח מתמטיקה pdf
תרגילים בסדר פעולות חשבון תרגילים בסדר פעולות חשבון ח מתמטיקה pdf
1 2 3