מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
100 מושגים 72 שאלות על ציונות,יהדות ודמוקרטיה ט 100 מושגים pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים ח ט יא וחוק המלך ט תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים טו טז ט תנ"ך pdf
עירוי דם בוחן על עירוי דם ט ביולוגיה pdf
מבחן על זמנים present perfect & simp, past simp & prog ט אנגלית pdf
מבחן על זמנים past perfect, past perfect progressive ט אנגלית pdf
בוחן על אנרגיית גובה אנרגית גובה ט פיזיקה pdf
בוחן על אנרגיית חום אנרגית חום ט פיזיקה pdf
מבדק על אנרגיית תנועה אנרגיית תנועה ט פיזיקה pdf
בין שתי מלחמות עולם פאשיזם, נאציזם והשתלבות היהודים במדינות ערב ט היסטוריה pdf
מלחמת העולם הראשונה ושנות ה-20 אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה,הקומוניזם,דמוקרטיה ט היסטוריה pdf
מבחן בפונק', אלגב' וגיאומ' פונ', משוואות פרמטריות, קטע אמצעים ומפגש תיכונים ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה וגיאומטריה נוסחאות הכפל המקוצר, שברים אלגבריים וגיאומטריה ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגב', גיאומ' ופונק' משוואות פרמטריות, מלבן, טרפז, ופונקציות ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה וגיאומטריה כפל מקוצר, פירוק לגורמים, מכנה משותף ומקבילית ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה ובגיאומטריה נוסחאת הכפל המקוצר, פירוק לגורמים ומקבילית ט מתמטיקה pdf
מבחן בפונקציות וגיאומטריה משולש חסום במעגל ותרגילים מקיפים על פונקציות ט מתמטיקה pdf
שירה צעירה מבחן על "גאוה" ו"אהבה" ט ספרות pdf
1 2 3