מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
פונקציות דף עבודה בנושא פונקציות ח מתמטיקה pdf
מבחן בפונק', אלגב' וגיאומ' פונ', משוואות פרמטריות, קטע אמצעים ומפגש תיכונים ט מתמטיקה pdf
מבחן בפונק', אלגב' וגיאומ' משוואות עם שני נעלמים, פונקציות קטעים וזויות ח מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה וגיאומטריה נוסחאות הכפל המקוצר, שברים אלגבריים וגיאומטריה ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגב', גיאומ' ופונק' משוואות פרמטריות, מלבן, טרפז, ופונקציות ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה וגיאומטריה כפל מקוצר, פירוק לגורמים, מכנה משותף ומקבילית ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה ובגיאומטריה נוסחאת הכפל המקוצר, פירוק לגורמים ומקבילית ט מתמטיקה pdf
מבחן בפונקציות וגיאומטריה משולש חסום במעגל ותרגילים מקיפים על פונקציות ט מתמטיקה pdf
תבניות מספר מבחן על תבניות מספר ז מתמטיקה pdf
תבניות מספר בוחן על תבניות מספר ז מתמטיקה pdf
ערך מוחלט בוחן על ערך מוחלט ז מתמטיקה pdf
מקבילית מבחן במתמטיקה בנושא מקביליות ובעיות מילוליות ח מתמטיקה pdf
בעיות מילוליות מבחן במתמטיקה בנושא בעיות מילוליות ז מתמטיקה pdf
תרגילים בסדר פעולות חשבון תרגילים בסדר פעולות חשבון ח מתמטיקה pdf
בעיות גילאים, משוואות בשני נעלמים, קטעים וזויות בעיות גילאים, משוואות בשני נעלמים, קטעים וזויות ח מתמטיקה pdf
חוקי חזקות ומשולש שווה שוקיים ומקבילית חומר:חוקי חזקות ומשולש שווה שוקיים ומקבילית ח מתמטיקה pdf
פונקציות אלגברה וגאומטריה חומר:פונקציות,פרמטרים ומעגל ט מתמטיקה pdf
חזקות דף במתמטיקה על חזקות+תשובות ח מתמטיקה pdf
1 2 3