מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
בוחן על אנרגיית גובה אנרגית גובה ט פיזיקה pdf
בוחן על אנרגיית חום אנרגית חום ט פיזיקה pdf
מבדק על אנרגיית תנועה אנרגיית תנועה ט פיזיקה pdf
גלגול אנרגיה וחוק שימור האנרגיה מבחן בפיזיקה על גלגול אנרגיה וחוק שימור האנרגיה ט פיזיקה pdf
אנרגיית תנועה מבחן בפיזיקה בנושא אנרגיית תנועה ט פיזיקה pdf
אנרגיה מבחן בפיזיקה על סוגי אנרגיה וגילגולי אנרגיה ט פיזיקה pdf
1