מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-שמות א מבחן בתנ"ך על ספר שמות פרק א ח תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים ח ט יא וחוק המלך ט תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים טו טז ט תנ"ך pdf
תנ"ך-בראשית מבחן בתנ"ך על ספר בראשית פרק יב ז תנ"ך pdf
שמואל א, פרק א מבחן בתנך על שמואל א, פרק א ט תנ"ך pdf
ספר שופטים מבחן בתנ"ך על ספר שופטים פרקים ג-ד ח תנ"ך pdf
שמות - פרק א' מבחן בתנ"ך על ספר שמות פרק א' ח תנ"ך pdf
רש"י מבחן בתנ"ך על פרוש רש"י ח תנ"ך pdf
סוגי מידע מבחן בתנ"ך על מציאת סוגי מידע בתנ"ך ח תנ"ך pdf
1