מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-במדבר מבחן בתנ"ך על ספר במדבר פרקים א-ד ד תנ"ך pdf
מבחן על אוצר מילים תירגול על אוצר המילים ד אנגלית pdf
מבחן מושגים מושגים בנושא הגאוגרפיה ד גאוגרפיה pdf
מספרים ראשוניים ופריקים מספרים ראשוניים ופריקים ד מתמטיקה pdf
חזקות וגימטריה מבחן על חזקות וגימטריה ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות מבחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות בוחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות וחילוק ארוך מבחן על סימני התחלקות וחילוק ארוך ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות (2) בוחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
חילוק ארוך בוחן על חילוק ארוך ד מתמטיקה pdf
המבנה העשרוני עד רבבה מבחן על המבנה העשרוני עד רבבה ד מתמטיקה pdf
קטעים וזויות בוחן על קטעים וזויות ד הנדסה pdf
1