מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-צוואת דויד מבחן בתנ"ך על צוואת דויד ועל ביצועה ו תנ"ך pdf
מבחן בסיסי present simple וסיומות s, es, ies ו אנגלית pdf
מבחן על זמן עבר + unseen past simple + unseen ו אנגלית pdf
מבחן + unseen מתרגל: a, an, ,am,is,are,have,has + unseen קצר ו אנגלית pdf
מבחן על צפון הארץ מבחן על צפון הארץ ו גאוגרפיה pdf
מבחן על המים בישראל מבחן על המים בישראל ו גאוגרפיה pdf
מבחן על מישור החוף מבחן על מישור החוף ו גאוגרפיה pdf
מלחמות יוון ,פרס ואתונה מבחן על התקופה העתיקה ו היסטוריה pdf
שם מספר בוחן על שם מספר ו לשון pdf
כינויי גוף ובנינים בוחן על כינויי גוף ובינינים ו לשון pdf
כינויי גוף ובנינים בוחן על כינויי גוף ובינינים ו לשון pdf
השבר העשרוני מבחן על השבר העשרוני ו מתמטיקה pdf
היחס והאחוזים מבחן על היחס והאחוזים ו מתמטיקה pdf
חילוק שברים עשרוניים מבחן על חילוק שברים עשרוניים ו מתמטיקה pdf
יחס והאחוזים מבדק על יחס ואחוזים ו מתמטיקה pdf
השבר העשרוני מבחן על השבר העשרוני ו מתמטיקה pdf
מאורעות תרפ"ט עד המרד הערבי תרפ"ט,התיישבות,תחנת חשמל,אלרוזורוב,מרדערבי,י.שדה ו מולדת pdf
1800 עד 1918 התיישבות,מלחמת העולם ה1,הצהרת בלפור,תל-חי,ו.הצירים ו מולדת pdf
1 2