מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-שמואל א טז-יט מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים טז-יט ה תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל ב מבחן בתנ"ך על ספר שמואל ב טו-יט ה תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים א-ג ה תנ"ך pdf
תנ"ך-במדבר מבחן בתנ"ך על ספר במדבר פרקים א-ד ד תנ"ך pdf
תנ"ך-צוואת דויד מבחן בתנ"ך על צוואת דויד ועל ביצועה ו תנ"ך pdf
מבחן על כינויי גוף כינויי גוף (Am, Is, Are) ה אנגלית pdf
מבחן על כינויי גוף (2) כינויי גוף (Am, Is, Are) ה אנגלית pdf
מבדק בסיסי מבדק על הטיית יחיד/רבים ה אנגלית pdf
מבחן על סידור משפטים משפטי שלילה, משפטים קצרים ומשפטי שאלה ה אנגלית pdf
מבחן על אוצר מילים תירגול על אוצר המילים ד אנגלית pdf
מבחן בסיסי present simple וסיומות s, es, ies ו אנגלית pdf
מבחן על זמן עבר + unseen past simple + unseen ו אנגלית pdf
מבחן + unseen מתרגל: a, an, ,am,is,are,have,has + unseen קצר ו אנגלית pdf
מבחן מושגים מושגים בנושא הגאוגרפיה ד גאוגרפיה pdf
מבחן על צפון הארץ מבחן על צפון הארץ ו גאוגרפיה pdf
מבחן על המים בישראל מבחן על המים בישראל ו גאוגרפיה pdf
מבחן על מישור החוף מבחן על מישור החוף ו גאוגרפיה pdf
מלחמות יוון ,פרס ואתונה מבחן על התקופה העתיקה ו היסטוריה pdf
1 2 3