מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
מבחן על כינויי גוף כינויי גוף (Am, Is, Are) ה אנגלית pdf
מבחן על כינויי גוף (2) כינויי גוף (Am, Is, Are) ה אנגלית pdf
מבדק בסיסי מבדק על הטיית יחיד/רבים ה אנגלית pdf
מבחן על סידור משפטים משפטי שלילה, משפטים קצרים ומשפטי שאלה ה אנגלית pdf
מבחן על אוצר מילים תירגול על אוצר המילים ד אנגלית pdf
מבחן בסיסי present simple וסיומות s, es, ies ו אנגלית pdf
מבחן על זמן עבר + unseen past simple + unseen ו אנגלית pdf
מבחן + unseen מתרגל: a, an, ,am,is,are,have,has + unseen קצר ו אנגלית pdf
1