מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
מבחן מסכם סימני פיסוק, סוגי משפטים, פועל, זמנים וגופים ה לשון pdf
מבדק על סימני פיסוק סימני פיסוק ה לשון pdf
מבדק על הפועל והבניינים פועל ובניינים ה לשון pdf
שמות, שורשים ומילות יחס מבחן על שמות, שורשים ומילות יחס ה לשון pdf
שורשים ומשפחות מילים מבחן על שורשים ומשפחות מילים ה לשון pdf
שם מספר בוחן על שם מספר ו לשון pdf
כינויי גוף ובנינים בוחן על כינויי גוף ובינינים ו לשון pdf
כינויי גוף ובנינים בוחן על כינויי גוף ובינינים ו לשון pdf
פועל ותורת ההגה (2) מבחן על פועל ותורת ההגה ג לשון pdf
1