מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תחנת כוח חשמל, מקורות אנרגיה ה מדעים pdf
מתנות מן הטבע מבחן על מתנות מן הטבע ה מדעים pdf
דשנים מבחן על דשנים ה מדעים pdf
הדם והלב מבחן על הדם והלב ו מדעים pdf
1