מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
מאורעות תרפ"ט עד המרד הערבי תרפ"ט,התיישבות,תחנת חשמל,אלרוזורוב,מרדערבי,י.שדה ו מולדת pdf
1800 עד 1918 התיישבות,מלחמת העולם ה1,הצהרת בלפור,תל-חי,ו.הצירים ו מולדת pdf
1