מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
שברים פשוטים מבחן על שברים פשוטים ה מתמטיקה pdf
מספרים ראשוניים ופריקים מספרים ראשוניים ופריקים ד מתמטיקה pdf
חזקות וגימטריה מבחן על חזקות וגימטריה ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות מבחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות בוחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות וחילוק ארוך מבחן על סימני התחלקות וחילוק ארוך ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות (2) בוחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
חילוק ארוך בוחן על חילוק ארוך ד מתמטיקה pdf
המבנה העשרוני עד רבבה מבחן על המבנה העשרוני עד רבבה ד מתמטיקה pdf
השבר העשרוני מבחן על השבר העשרוני ו מתמטיקה pdf
היחס והאחוזים מבחן על היחס והאחוזים ו מתמטיקה pdf
חילוק שברים עשרוניים מבחן על חילוק שברים עשרוניים ו מתמטיקה pdf
יחס והאחוזים מבדק על יחס ואחוזים ו מתמטיקה pdf
השבר העשרוני מבחן על השבר העשרוני ו מתמטיקה pdf
מבחן מסכם במתמטיקה בהתחלה תרגילים ג מתמטיקה jpg
מבחן אמצע שנה כיתה ו מבחן המכיל את כל החומר של כיתה ו לא כולל אחוזים ו מתמטיקה doc
1