מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-שמואל א טז-יט מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים טז-יט ה תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל ב מבחן בתנ"ך על ספר שמואל ב טו-יט ה תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים א-ג ה תנ"ך pdf
תנ"ך-במדבר מבחן בתנ"ך על ספר במדבר פרקים א-ד ד תנ"ך pdf
תנ"ך-צוואת דויד מבחן בתנ"ך על צוואת דויד ועל ביצועה ו תנ"ך pdf
1